Automatyka budynkowa - co to takiego?

AutomatykaW budynkach coraz częściej stosowane są inteligentne rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej, które usprawniają zarządzanie obiektami. Te nowoczesne technologie nie tylko zabezpieczają i alarmują przed różnymi zagrożeniami, ale dają możliwość zintegrowanej kontroli nad wszystkimi zdarzeniami zachodzącymi na terenie budynku. Sprawdź, co dokładnie wchodzi w zakres automatyki budynkowej.

Obecnie w dziedzinie architektonicznej wprowadza się szereg zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które usprawniają zarządzanie budynkiem. Wśród nich jest system nagłośnienia ewakuacyjnego, sygnalizacji pożaru, system alarmowy EAS, system sygnalizacji włamania i napadu, czy zarządzania bezpieczeństwem w obiekcie.

System nagłośnienia ewakuacyjnego

System nagłośnienia ewakuacyjnego ma za zadanie usprawnienie procesu ewakuacji ludzi znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Bazuje on na jednym lub wielu wzmacniaczach elektroakustycznych sterujących głośnikami rozmieszczonymi po całym budynku. Dodatkowo system ten może być zintegrowany z systemem sygnalizacji pożarowej (SSP).

System sygnalizacji pożaru

Urządzenia sygnalizacji pożarowej umożliwiają niemal natychmiastowe wykrycie pożaru. Dodatkowo mogą być zintegrowane z innymi systemami i urządzeniami wpływającymi ogólne bezpieczeństwo pożarowe budynku.

Warto dodać, że zadania stawiane nowoczesnym systemom sygnalizacji pożaru wykraczają poza bezpośrednią detekcję zagrożeń. Mają one na celu także bez obsługowe i zautomatyzowane podjęcie odpowiednich działań ograniczających możliwości rozprzestrzeniania się pożaru i towarzyszących mu zjawisk na inne strefy obiektu.

System alarmowy EAS

System alarmowy EAS (z ang. Electronic Article Surveillance) to system antywłamaniowy zbudowany z anten, które emitują pole elektromagnetyczne pobudzające metki oraz centralki przetwarzającej dane. Do wyboru mamy kilka rodzajów tego typu systemów, np.:

magnetoakustyczny (metka pobudzona w polu magnetycznym emituje niesłyszalny dźwięk wykrywany przez centralkę) oraz radiowy (metka zniekształca docierające do niej pole EM wskutek czego następuje odpowiednia akcja systemu).

System sygnalizacji włamania i napadu

Systemu sygnalizacji włamania i napadu ma na celu błyskawiczne i efektywne wykrycie intruza w obiekcie oraz przekazanie tej informacji odpowiednim służbom, aby te podjęły stosowne działania. Na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń sygnalizacji włamania i napadu, tj. centrale alarmowe, czujniki, sygnalizatory oraz urządzenia peryferyjne.

Gdzie znajduje zastosowanie automatyka budynkowa?

Systemy takie wykorzystuje się przede wszystkim w obiektach, które wymagają bardzo skomplikowanego administrowania i ciągłego nadzoru, tj. budynki użyteczności publicznej (szpitale, hotele, centra handlowe). Coraz częściej jednak znajdują zastosowanie także w prywatnych mieszkaniach.