System inteligentnego zarządzania budynkiem

SystemWspółcześnie, postęp technologiczny umożliwia wiele zintegrowanych rozwiązań, których wdrażanie z dnia na dzień usprawnia nasze życie codzienne. Jednym z dzisiejszych wyzwań jest zarządzanie wielkimi kompleksami budowlanymi jak szpitale, których funkcjonowanie musi działać na jak najwyższym poziomie. Właśnie dlatego coraz częściej wprowadza się inteligentne systemy automatyki budynkowej.

Automatyka budynkowa to inaczej system zarządzania układami automatycznego sterowania w obiekcie. Wprowadzone w celu efektywnego zarządzania energią elektryczną i sterowania komfortem. Duże obiekty użyteczności publicznej oraz potężne biurowce wymagają bardzo skomplikowanego administrowania i ciągłego nadzoru. Szczególnie teraz, kiedy coraz bardziej uzależnieni jesteśmy od elektroniki, kompleksowy system sterownia jest nie tylko wyjątkowym ułatwieniem, ale niezbędnym rozwiązaniem.

Jak tworzy się systemy automatyki budynkowej?

Tego rodzaju systemy w swojej typowej wersji mają strukturę hierarchiczną, tak jak w przypadku układów automatyki przemysłowej. Model najpopularniejszy składa się z trzech poziomów – każdy z nich odnosi się do określonej części funkcjonalnej systemu zarządzania budynkiem. Poziom najwyższy to poziom zarządzania, który odpowiada za realizację zaprogramowanych wcześniej funkcji, nadzorując jednocześnie pozostałe podsystemy. W trakcie tej pracy zbierane i archiwizowane są dane, które dotyczą działania całej instalacji. Operator ma możliwość konfiguracji ustawień oraz monitorowania całego sytemu. Kolejny poziom to warstwa automatyki, zawierająca sterowniki, regulatory i urządzenia sieciowe. Poziom ten służy głównie do integracji systemowej i sprzętowej, zwłaszcza gdy w zautomatyzowanym budynku współdziała więcej niż jeden system o odmiennych standardach. Trzecia warstwa to poziom wykonawczy, który składa się z czujników, aktorów, elementów wyjścia i wejścia oraz regulatorów. Ich funkcja zasadnicza to zbieranie danych, przetwarzanie ich po to, aby efektywniej sterować elementami.

Dzisiejsze ulepszenia

Coraz częściej wprowadza się spłaszczanie opisanej hierarchii. Chodzi o to, aby urządzenia znajdujące się w sieci realizowały zadania z kilku poziomów. Równocześnie systemy występujące poniżej warstwy zarządzania częściej odznaczają się strukturą zdecentralizowaną. Jednym z przykładów jest model dwupoziomowy, gdzie występują zbiory podsieci automatyki, łączące urządzenia inteligentne, które spełniają funkcję poziomu wykonawczego i automatyki. Takie rozproszone systemy posiadają wiele zalet jak większa tolerancja na uszkodzenia, jednak są trudniejsze do zaprojektowania. Pewne jest to, że w dziedzinie automatyki budynkowej czeka nas jeszcze wiele udoskonaleń i nowinek.