Jak obniżyć emisję zanieczyszczeń do powietrza?

Istnieją różne sposoby na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza podczas palenia w piecach. Ciekawą propozycją są elektrofiltry do kotłów na paliwa stałe. Są instalowane w układzie grzewczym w celu usunięcia emisji pyłu i innych toksycznych zanieczyszczeń. Warto zapoznać się z regulacjami prawnymi i rozwiązaniami technicznymi, które dotyczą poprawy jakości powietrza.

Szansa na powietrze bez smogu

Niezbyt wysoka emisja przyczynia się do wspólnie występujących zanieczyszczeń powietrza spowodowanych funkcjonowania człowieka i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych czyli wilgotności powietrza i braku przewietrzenia. Okazuje się, że pyły ( PM2,5 ) powodują około 430 tysięcy zgonów w Europie.

Pierwszym z rozwiązań prawnych tego problemu była nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska czyli tzw. ustawy antysmogowej, która została podpisana przez Prezydenta RP. Wprowadzoną nowością jest określenie przez samorządy ograniczeń w zakresie rodzaju i jakości spalanego opału oraz określać parametry techniczne i parametry emisji dla kotłów, zwłaszcza tych opalanych paliwami stałymi.

Węgiel czy drewno stosowany jako paliwo opałowe nie jest problemem bo w całym procesie chodzi o samo spalanie się danego materiału. Smog spowodowany jest niską emisją, która wynika z ogrzewania pomieszczeń korzystając ze złej jakości węgla lub poza sortymentowych produktów węglowych takich jak muł i flot węglowy, śmieci (odpady komunalne) a także drewna słabej jakości. Co gorsza są one często spalane w starych piecach, które nie spełniają standardów emisyjnych i nie dosyć, że są nieefektywne to produkują najwięcej szkodliwych spalin. Zmiany w Ustawie zezwoliły na korzystanie z takich kotłów o ile zostaną zainstalowane filtry, które ograniczają emisję trucizn.

Elektrofiltry - jak to działa?

Są to niezbyt duże urządzenia, które instaluje się w układzie instalacji grzewczej. W środku jest elektroda, która wytwarza wysokie napięcie przy jednoczesnym niskim, bezpiecznym natężeniu prądu. Powoduje to odepchnięcie na ścianki wszelkich pyłów wytrącanych ze spalin i osadzają je na powierzchni elektron zbiorczych pod wpływem siły elektrostatycznej. Jest skuteczność to od 50 do 90 % wychwytywanych pyłów, które nie są emitowane do środowiska.