Do czego służy zbiornik wyrównawczy?

​Instalacja centralnego ogrzewania opiera się na cyrkulacji ciepłej wody w systemie grzejników, a także pieców. Ciecz otrzymuje energię cieplną, a przy tym zwiększa swą objętość. W każdej instalacji grzewczej musi znajdować się urządzenie. Takie, które będzie ją chronić przed negatywnymi skutkami wzrostu ciśnienia. W instalacjach otwartych takim zabezpieczeniem jest zbiornik wyrównawczy.

Jak wysoko zamontować zbiornik wyrównawczy CO?

Najistotniejszym parametrem każdego zbiornika wyrównawczego jest jego pojemność. Parametr ten zależy przede wszystkim od pojemności wodnej instalacji grzewczej. Wyrażona jest w metrach sześciennych. Podczas obliczania pojemności układu bierze się pod uwagę wodę wypełniającą kocioł grzewczy bądź wymiennik. Co więcej, grzejniki i rury, które łączą te urządzenia oraz dodatkowy sprzęt. Instalacje w domach jednorodzinnych, z kotłami małej mocy to pojemność zbiornika wyrównawczego do CO. Powinna wynosić od 4 do 8% pojemności wodnej instalacji. Przy dobieraniu pojemności, warto wybrać naczynie nieco większe. Uniknie się wtedy sytuacji, w której dojdzie do zagotowania wody oraz przelania jej poza instalację.

Jak podłączyć zbiornik wyrównawczy CO?

W instalacjach do podłączenia naczyń wzbiorczych otwartych trzeba zastosować rury. Zastosowanie rur tego typu jest zgodne z normą. Dodatkowo daje gwarancję bezpieczeństwa instalacji oraz jej prawidłowej pracy. Nawet eksperci zalecają, aby naczynia zawsze umieszczać nad kotłem bądź wymiennikiem. Oczywiście przy pionowym prowadzeniu rur bezpieczeństwa. Na rurach bezpieczeństwa, czyli zbiornikach wyrównawczych nie można montować armatury. Takiej, która umożliwia częściowe bądź całkowite zamknięcie przepływu oraz urządzeń i armatury. Naczynie trzeba instalować powyżej najwyższego punktu obiegu wody w danej instalacji. Instalacje pompowe z pompami obiegowymi zamontować należy na zasilaniu. Natomiast na grawitacyjnych minimalna wysokość wynosi 0,3 m, zaś w instalacjach pompowych.

Zbiornik wyrównawczy jak jest zbudowany?

Każdy wzbiornik wyrównawczy CO składa się z dwóch komór. Przedzielone  są przeponą wykonaną z materiału odpornego na ciepło. Gdy temperatura natomiast wzrasta, rośnie również ciśnienie w instalacji oraz objętość wody. Gdy temperatura spada, następuje zmniejszenie objętości wody. Powietrze wtedy rozszerza się, przepychając ciecz do drugiej komory. Naczynia wzbiorcze otwarte ma zazwyczaj cylindryczny lub płaski kształt. Są przy tym odporne na korozję. Ze względu na ciągły kontakt z wodą zazwyczaj do ich zabezpieczenia stosuje się farby oraz emalie.

Każdy zbiorniczek wyrównawczy składa się z dwóch komór. Przedzielone są elastyczną przeponą wykonaną z odpornego na ciepło materiału, czyli wodnej oraz powietrznej. W momencie, gdy temperatura wzrasta, rośnie nieznacznie ciśnienie w całości układu. Co więcej, wzrasta objętość wody. Gdy temperatura spada, zmniejsza się natomiast też objętość wody. Powietrze rozszerza się i wypycha ciecz z drugiej komory. Zbiornik wyrównawczy CO wykonany jest ze stali. Ich kształt jest zazwyczaj cylindryczny lub płaski. Spawane zbiorniki wyrównawcze są odporne na korozję.